• Mobility Service

  TAVA MOBILITĀTE MUMS IR PIRMAJĀ VIETĀ

  KATRAM JAUNAM PIRKUMAM 12 MĒNEŠUS BEZMAKSAS MOBILITY SERVICE UN AUTOTRANSPORTA SERVISS. 

   

  Ar mūžīgo* KTM Mobility Service tu droši varēsi braukt 12 mēnešus – turklāt tas ir bez maksas. Pēc katras apkopes, kas veikta pie pilnvarotā KTM izplatītāja, bezmaksas Mobility Service mūžam tiek pagarināts līdz nākamās apkopes termiņam, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem! Pateicoties plašajam un profesionālajam atbalsta centru tīklam avārijas vairs nesagādās galvassāpes – KTM atbalsta centrs darbojas visā Eiropā, 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Tas nozīmē, ka tu vienmēr būsi READY TO RACE. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinies ar savu pilnvaroto KTM izplatītāju.

  DAŽAS NO TAVĀM PRIEKŠROCĪBĀM:

  • 24/7 atbalsta centrs
  • remonts uz vietas vai
  • transportēšana
  • izmitināšana
  • maiņas transportlīdzeklis
  • brauciena turpināšana

  MĒS RŪPĒJAMIES, LAI TU VARĒTU TURPINĀT CEĻU

  JA IR RADUSIES AVĀRIJA, PIRMS VEIKT JEBKĀDU CITU RĪCĪBU, VISPIRMS ZVANI KTM ATBALSTA CENTRAM!

  Lūdzu, ņem vērā, ka apmaksāti tiek tikai tie pakalpojumi, kurus ir akceptējis KTM atbalsta centrs!


  SERVISA TĀLRUŅI:
  STARPTAUTISKAIS: +37166047256

  Ja savu motociklu neesi iegādājies savā dzimtajā zemē, jāievēro izcelsmes valsts informācija.

  ZINĀŠANAI
  Apmaksāti tiek tikai tie pakalpojumi, kurus ir akceptējis KTM atbalsta centrs. Ja rodas avārija, vienmēr zvaniet uz karsto līniju!

   MOBILITĀTES PAKALPOJUMS ATTIECAS UZ TIEM MOTOCIKLIEM, KURI IR NOPIRKTI VAI KURIEM IR VEIKTA APKOPE ŠĀDĀS VALSTĪS: Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā

  DARBĪBAS TERITORIJA
  Attiecas uz avārijām, kas rodas norādītajās valstīs**.

  SVARĪGI FAKTI ĪSUMĀ
  SADARBĪBAS PARTNERI
  KTM un ARC Europe

  APDROŠINĀTIE MOTOCIKLI
  KTM motocikli ar 24 mēnešu ražotāja garantiju, kas ir sertificēti izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.

  TIESĪGIE PAKALPOJUMA LIETOTĀJI
  Īpašnieks vai motocikla vadītājs un pasažieris.

  PAKALPOJUMU KLĀSTS
  Piekļuve plašam, visu Eiropu aptverošam pakalpojumu sniedzēju tīklam un ārkārtas zvanu centram, kas ir pieejams visu diennakti. KTM atbalsta centrs sāk nodrošināt pakalpojumus pēc sekmīgas transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) pārbaudes, jo mobilitātes pakalpojums ir piesaistīts motociklam.

   

  PAKALPOJUMI
  GADĪJUMI, UZ KURIEM ATTIECAS GARANTIJA
  Avārijas, vandālisms, zādzība, zādzības mēģinājums**** un ugunsgrēks.

  REMONTS UZ VIETAS
  Ja braucienu ar motociklu nevar sākt vai turpināt, un problēmu nevar novērst uz vietas, KTM atbalsta centrs organizē remontu uz vietas.

  TRANSPORTĒŠANA
  Ja braucienu ar motociklu nevar sākt vai turpināt un problēmu nevar novērst uz vietas, KTM atbalsta centrs organizē motocikla transportēšanu pie tuvākā KTM izplatītāja (vai pie vietējā izplatītāja, ja tas nav tālāk par 50 km).

  UZGLABĀŠANA
  Ja radusies avārija, motocikls tiek uzglabāts līdz atkārtotai piegādei/savākšanai/utilizēšanai, bet ne ilgāk kā 2 nedēļas.

  REZERVES DAĻAS
  Ja avārija radusies ārzemēs, KTM atbalsta centrs organizē rezerves daļu piegādi pilnvarotajam KTM izplatītājam, ja tas ir nepieciešams. Pakalpojums iekļauj nosūtīšanas izmaksas, neiekļauj rezerves daļu izmaksas.

  UTILIZĀCIJA ĀRZEMĒS
  Vandālisma, degšanas, nozagšanas vai zagšanas mēģinājuma gadījumā tiek organizēta utilizācija, ja motocikls ir norakstāms neatgriezenisku bojājumu dēļ. Iekļauta transportēšana uz utilizācijas vietu, nav iekļautas muitas un eksperta pakalpojumu izmaksas.

  IZMITINĀŠANA
  Ja motocikla remonts nav iespējams uzreiz pēc transportēšanas uz pilnvarotā KTM izplatītāja servisu, un avārija ir radusies vairāk nekā 50 km attālumā no pilnvarotā vadītāja dzīvesvietas, tiek segtas izmitināšanas izmaksas maksimāli 2 personām 3 zvaigžņu viesnīcā, iekļaujot brokastis, uz laiku, kas nepārsniedz 4 naktis.

  ATSLĒGU SERVISS
  Ja ir pazaudēta, nozagta vai sabojāta atslēga, vadītājam (nosūtīšanas izmaksas ir iekļautas) vai pilnvarotam KTM izplatītājam tiek nosūtīta rezerves atslēga, ja tas tiek uzskatīts par vispiemērotāko risinājumu.

  NEAPSTĀJIES
  TRANSPORTA IZMAKSAS
  Nepieciešamības gadījumā tiek segtas transporta izmaksas, ja vienai avārijai tās nepārsniedz 77 € (PVN iekļauts), nokļūšanai no/līdz pilnvarotam KTM izplatītājam, automašīnas nomas uzņēmumam, viesnīcai, stacijai, lidostai utt.

  MAIŅAS TRANSPORTLĪDZEKLIS
  Ja motociklu nav iespējams salabot tajā pašā dienā, kad tas tiek transportēts uz pilnvarotā KTM izplatītāja servisu, līdz remontdarbu pabeigšanai, bet ne vairāk kā uz 4 darba dienām, KTM atbalsta centrs nodrošina nomas automašīnu (maks. kategorija B, „ekonomiska”) ar noteiktu bezmaksas degvielas daudzumu un standarta apdrošināšanu.*****

  BRAUCIENA TURPINĀŠANA
  KTM atbalsta centrs sedz izmaksas (maks. 2 personām) nokļūšanai no avārijas rašanās vietas līdz galamērķim vai līdz pilnvarotā vadītāja dzīvesvietai. Piedāvātie transporta veidi:

  • taksometrs, ja attālums līdz galamērķim ir mazāks par 50 km;
  • vilciens (1. klasē), ja attālums līdz galamērķim ir no 50 līdz 1000 km;
  • ekonomiskās klases lidojums, ja attālums līdz galamērķim ir lielāks par 1000 km.

  TRANSPORTĒŠANAS PAKALPOJUMS
  REMONTĒTĀ MOTOCIKLA TRANSPORTĒŠANA
  KTM atbalsta centrs sedz izmaksas nokļūšanai pie pilnvarotā KTM izplatītāja, lai saņemtu remontēto motociklu (transporta veidi ir norādīti iepriekš). Ja vadītājs nevar ierasties pēc motocikla, ir iespējama transportēšana uz māju adresi. Tādā gadījumā KTM atbalsta centrs sedz izmaksas tādā apmērā, kāds rastos, ja tiktu organizēta neatkarīga vadītāja ierašanās pēc transportlīdzekļa. Pārējo izmaksu daļu sedz pats vadītājs. Pēc pieprasījuma KTM atbalsta centrs organizē transporta kompānijas vai profesionāla piegādes uzņēmuma pakalpojumus, kuru tieši nolīgst un apmaksā vadītājs. Izmaksas pēc transportēšanas daļēji atmaksās KTM atbalsta centrs atbilstoši iepriekš norādītajiem nosacījumiem. Šis pakalpojums tiek sniegts tikai šādos gadījumos:

  • avārijas, vandālisms, ugunsgrēks (gan iekšzemē, gan ārzemēs);
  • zādzības mēģinājums (tikai ārzemēs).

  NEREMONTĒTA MOTOCIKLA TRANSPORTĒŠANA
  Ja pēc nogādāšanas pilnvarotā KTM izplatītāja servisā motociklu nevar salabot 4 dienu laikā, motocikls – pēc KTM atbalsta centra ieskatiem – tiek transportēts uz vadītāja dzīvesvietai tuvākā pilnvarotā KTM izplatītāja servisu (vairāku motociklu transports). Šis pakalpojums tiek sniegts tikai šādos gadījumos:

  • avārijas, vandālisms, ugunsgrēks (gan iekšzemē, gan ārzemēs);
  • zādzības mēģinājums (tikai ārzemēs).

  Visu informāciju tu atradīsi KTM Mobility Service mapē:

  Download PDF

  *Viencilindra modeļiem „mūžīgs” nozīmē maks. 60 000 km vai 8 gadus atkarībā no tā, kurš intervāls iestājas pirmais, bet divcilindru modeļiem – maks. 80 000 km vai 8 gadus atkarībā no tā, kurš intervāls iestājas pirmais.

  ** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (iesk. Fēru salas), EST, FIN, FRA (Eiropas teritorijas, kā arī Reinjona), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosova, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR un GBR (Eiropas teritorijas, iesk. Gibraltāru un Normandijas salas).

  *** Viena cilindra modeļiem maks. 60 000 km vai 8 gadi atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais, bet divu cilindru modeļiem maks. 80 000 km vai 8 gadi atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais
  **** Zādzība un zādzības mēģinājums tiek segts, ja avārija notiek ārzemēs
  ***** Ir spēkā automašīnu nomas uzņēmuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi